Cavern-us

@ VR виставка

Працюючи переважно з програмним забезпеченням 3D в рамках пост-фотографії, Сноу Юнксі Фу створює сцени експериментальної абстракції, які переводять концепцію лімінальності у цифровий досвід. Слово “лімінал” часто використовується для обговорення піднесеного в цифровому просторі і досвіду віртуальної реальності, викликаючи в уяві поняття часу, простору і сприйняття та повторюючи досвід піднесеного в природі. Термін запозичено з області антропології, який антрополог Віктор Тернер описав як «якість двозначності або дезорієнтації, яка виникає на середній стадії обряду переходу», що «слугує не тільки для визначення важливості проміжних періодів, але також для розуміння людських реакцій на лімінальні переживання».